ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტების ნაწილობრივი ჩამონათვალი:

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი, გვირაბის ჩამკეტი ფარების ანტიკოროზიული დამუშავება;

. რუსთავში სსგორგასალისქარხნის ტერიტორიაზე არსებული ყველა კოროზირებული ლითონის კონსტრუქციებისა და ლითონის საცავების დამუშავება;

სსთბილსრესი” 20’000 . 2 ცალი მაზუთის საცავების ანტიკოროზიული დამუშავება და გარე ზედაპირების ანტიკოროზიული საღებავით დაფარვა;

ხრამჰესი 1, წყალსატარი მილი Ø2900 მმ, L= 150, ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა გვირაბის შიდა ტერიტორიაზე.

ხრამჰესი 2, N2 გენერატორის კაპიტალური შეკეთება, სსსაქენერგორემონტიდანანტიკოროზიული სამუშაოები ყველა დაშლილ ზედაპირზე, მათ შორის სპირალური კამერა. სამუშაოები სრულდებოდა იტალიური ფირმისONSALDO”- ხელმძღვანელობით;

. რუსთავში სსფოლადისქარხნის ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა;

ლაჯანურჰესი” N3 აგრეგატის დაშლილი დეტალების ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა. სამუშაოების მიმდინარეობდა ფრანგული ფირმისALSTOM”- ის მეთვალყურეობით;

ლაჯანურჰესის” N2 აგრეგატის მთლიანი ანტიკოროზიული სამუშაოები, მათ შორის სპირალური კამერა;

. თბილისში, ორხევში, კერძო კომპანიანჴვა”- ნავთობბაზა, 2 ცალი 10003 და 3 ცალი 400 3 საცავების ანტიკოროზიული დამუშავება-შეღებვა თავისი მილგაყვანილობებით;

ვარციხეჰესი 4”-ისა დავარციხეჰესი 2”-ის 2 ცალი აგრეგატის ყველა დაშლილი დეტალის ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;

რიონჰესის” N2 ტურბინა-გენერატორის ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;

თბილსრესის” N9 ბლოკი, ტურბინის დეტალების, როტორებისა და დიაფრაგმების სილაჭავლური გაწმენდა და სპეცსაღებავებით მისი კონსერვაცია;

თბილსრესი”, ქიმიური საამქროს 15 ფილტრის =203 მოცულობის ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა თავისი მილგაყვანილობით;

გუმათჰესის” N7 აგრეგატის დაშლილი დეტალების ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;      

ენგურჰესისკაშხალი ПДЗ-ში წყალსატარი მილის Ø6’000 მმ, L=18 ანტიკოროზიული  დამუშავება და შეღებვა;

. ფოთის ტერმინალი, 2’000 3 3 ცალი რეზერვუარის ანტიკოროზიული დამუშავება და შიგა ზედეპირების შეღებვა;

გუმათჰესის” N6 აგრეგატი, დაშლილი ზედაპირების ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;

ხრამჰესი 1”-ის წყალსატარი მილი Ø2900 მმ, L= 250 ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა გვირაბში;

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, სსაირზენასნავთობბაზა, 1 ცალი 3000 3, 2 ცალი 1000 3 და 3 ცალი 500 3 საცავების ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა შიგნიდან და გარედან თავისი მილგაყვანილობით

გაზის კორპორაცია . გარდაბნის რაიონში, მილი Ø600მმ, L=1800. ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა ესტაკადაზე.

ხრამჰესი 1”, ტურბინაში 3 ცალი სვეტის ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;

თბილსრესში” “მტკვარი-ენერჯისქიმიური საამქროს მექანიკური ფილტრებისა და არხების ანტიკოროზიული დამუშავება ეპოქსიდის ფისით;

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სსჯორჯიან პეტროლიუმისნავთობაზა, V=1000 3 -1ცალი, V=400 3 – 2 ცალი რეზერვუარების შიდა ზედაპირების ანტიკოროზიული დამუშავება და დაფარვა;

თბილსრესი” “მტკვარი-ენერჯის” N9 ბლოკის დაბალი, საშუალო და მაღალი წნევის როტორებისა და მისი ბუდეების ანტიკოროზიული დამუშავება და კონსერვაცია;

. რუსთავი, შპსჯესოთილი”, ჯოჯგინა ამწის ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა.

. თბილისი, “ვისოლისბაზაზე 1000 3 მიწისქვეშა რეზერვუარის ძირების ანტიკოროზია და შეღებვა ეპოქსიდის ფისით.

. თბილისი, “რომპეტროლისბაზაზე 3000 3 რეზერვუარის ძირის ქვიშაჭავლური დამუშავება და შეღებვა.

სსსაქრუსენერგოსკუთვნილი 500კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზების ანტიკოროზიული მომსახურეობა, ანტიკოროზიული გრუნტით დაგრუნტვა და შეღებვა სისქით 140 მიკრონისა: გორი-იგოეთის მონაკვეთზექართლი-2”, გარდაბანი-სართიჭალას მონაკვეთიქართლი-1”, ზუგდიდი-სოფ. ლიაიმერეთი”.

ამერიკული, ევროპული და იაპონური ავტომობილების სავალი ნაწილების ჟანგისაგან გაწმენდა და ბეშუმით დაგრუნტვა. აასევე ავტომობილების დისკების (ალუმინის, რკინის, ნიკელის) ქვიშაჭავლური წმენდა.

სტანდარტული მისაბმელიანი ტრაილერებისა და გამწევების, ასევე ავტომზიდების ძარის ქვიშაჭავლური დამუშავება და დაგრუნტვა.

. რუსთავი, “მტკვარი ენერჯისკუთვნილ ტერიტორიაზე პლატინის ჩამკეტი და ავარიული ფარების ანტიკოროზია და ორ კომპონენტიანი ეპოქსიდური საღებავით დაგრუნტვა/შეღებვა.  

. გალში Ø600მმ L=800 მილების ანტიკოროზია და დაგრუნტვა შეღებვა.

. ყვარელში ღვინის კომპანიახარებასკუთვნილი მეტალის ცხაურების ანტიკოზორია და დაგრუნტვა/შეღებვა.

სოფ. კარდენახში საღვინე და კვებითი დანიშნულების რეზერვუარების ანტიკოზორია და დაგრუნტვა/შეღებვა.

. ბორჯომში ქვის ფასადის მქონე  სასტუმროს გარე ზედაპირების გაახლება და ქვიშაჭავლური დამუშავება.