წყლიანი ქვიშაჭავლი

 

დასახელებიდან გამომდინარე წყლიანი ქვიშაჭავლი იგივე პროცესია, რაც ქვიშაჭავლი, უბრალოდ აქ მთავარ როლს ასრულებს წყლის ჭავლი, რომლის წნევაც აღწევს 450-500 ბარს და მასთან ერთად მიეწოდება ქვიშაც. აღნიშნული მომსახურება ძირითადად სჭირდება ზედაპირს, რომელიც დაბინძურებულია მაზუთოვანი პროდუქტებით. დიდ ეფექტს იძლევა აგურისა და ბაზალტის ფასადების გაწმენდაზე. შესაძლებელია, გამოვიყენოთ დახურულ შენობებში და საწარმოში იმ თვალსაზრისით, რომ წყლიან ქვიშაჭავლს ნაკლები მტვერწარმოქმნა აქვს. ჩვენი კომპანია ფლობს გერმანული ფირმის აპარატს, ასევე გერმანული წარმოების წყლიანი ქვიშაჭავლის ცალკე თავსაცვს.